De vereniging

De vereniging

In 2019 kwam de fusie tot stand van de Hengelose Orkestvereniging De Eendracht en de Koninklijke Muziekvereniging Excelsior.
Met als nieuwe naam:

Koninklijke Hengelose Muziekvereniging Eendracht-Excelsior

Wie wij zijn

  • Slagwerkgroep Clatch
  • Concord Pipe Band
  • FEEL THE BEAT
  • Harmonieorkest VISION
  • Je Bent Wie Je Band
  • Leerlingen
  • Noorkerländerkapel
  • Werkgroep ‘75

Hoe kwam de fusie tot stand

In 2011 zijn de besturen gestart met de voorbereidingen en met elkaar in overleg gegaan. Eendracht en Excelsior waren allebei echte en hechte verenigingen, met dezelfde intentie: fijne muziek maken, in goede harmonie.

Echter, de samenstelling van beide harmonieorkesten was van dien aard dat er apart geen volwaardige bezetting van alle instrumenten meer was om goede muziek te kunnen brengen. En dat is toch wat iedere muzikant graag wil. Daarom zijn in eerste instantie beide orkesten een samenwerking aangegaan door gezamenlijk te gaan repeteren. Alle muzikanten kregen er weer zin en waren bijzonder gemotiveerd. Sindsdien is een gezamenlijk orkest niet meer weg te denken. En zijn er al veel mooie concerten gegeven.

Maar niet alleen kwam er een samenwerking binnen het orkest. Ook de leerlingen gingen samen verder. En leden van de diverse onderdelen van beide verenigingen zijn bij elkaar “in de keuken gaan kijken”. Met als gevolg dat er nu door sommige leden in meerdere onderdelen, van wat eerder twee aparte verenigingen waren, wordt meegespeeld.

Muzikaal ging het erg goed en de leden van beide verenigingen konden het goed met elkaar vinden. En dat gaf de besturen het vertrouwen en de motivatie om een officiële fusie voor te bereiden. Wat niet zomaar een snel te lopen race bleek te zijn.

Er kwam op juridisch gebied heel wat bij kijken.
Op meerdere momenten zijn er de afgelopen jaren extra ledenvergaderingen gehouden. Onze leden hebben positief meegedacht en de besturen unaniem gesteund bij het nemen van de definitieve beslissing om tot een fusie over te gaan. Wat door de besturen bijzonder werd gewaardeerd.
Met als resultaat de officiële notarieel vastgelegde fusie in september 2019.

Hoe zijn wij te vinden:

U kunt ons bereiken via het mailadres van het secretariaat: info@eendrachtexcelsior.nl

Postadres secretariaat:
Koninklijke Hengelose Muziekvereniging Eendracht-Excelsior
secr. Annette van der Zande
Albert van der Meerstraat 17, 7555 LE Hengelo.

Het secretariaat is telefonisch te bereiken onder 074-2428385 of 06-54377516.