Vereniging

Door het samenvoegen van de harmonie orkesten van Koninklijke Muziekvereniging Excelsior en Hengelose Orkest Vereniging de Eendracht. Is er ook een samenwerking ontstaan tussen de verschillende onderdelen van beide verenigingen. Zo is bijv de opleiding en begeleiding van nieuwe jeugdleden goed tot stand gekomen met als resultaat dat er meer aanmeldingen zijn van jeugdige en dat er vanuit de jeugd weer een doorstroom is naar het harmonieorkest. Zo blijft onze vereniging in een mooie afwisseling tussen jong en oud.

In het keuzemenu ziet u al onze onderdelen uitgelicht.

Mocht u vragen hebben of een onderdeel willen boeken kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Naast de muzikale activiteiten is er binnen de vereniging ook aandacht voor gezelligheid. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten samen met gezinsleden of introducés georganiseerd, zoals ledenweekenden, klootschiet wedstrijden, puzzeltochten, barbecues, e.d. Naast deze georganiseerde activiteiten is er natuurlijk de wekelijkse nazit op de repetitieavonden.